15 - MAY
 Rafikis
31
14:30 hras.
 Green Ch
6
15 - MAY
 Santinos
30
14:30 hras.
 Draco F
6
15 - MAY
 Rafikis
18
14:30 hras.
 Santinos
33
15 - MAY
 Maquina
30
13:51 hras.
 Green Ch
13
15 - MAY
 Nanooks
30
13:51 hras.
 Ohana Ne
0
15 - MAY
 Volatile
0
13:51 hras.
 Taquitos
30
15 - MAY
 Olimpico
0
13:50 hras.
 Nanooks
30
15 - MAY
 Rafikis
6
13:01 hras.
 Mustangs
14
15 - MAY
 Ohana Ne
30
13:01 hras.
 Fenix Ta
0
15 - MAY
 Show Jr
22
13:01 hras.
 Green Ch
26
15 - MAY
 Mortal K
31
13:01 hras.
 All Blac
0
15 - MAY
 Chacorca
26
13:00 hras.
 Olimpico
6
15 - MAY
 Predator
38
13:00 hras.
 Panteras
33
15 - MAY
 Bama Var
30
13:00 hras.
 Pandab
56
15 - MAY
 Batitoch
54
13:00 hras.
 Texas Do
0
15 - MAY
 Indestru
25
12:11 hras.
 Green Ch
6
15 - MAY
 Black Ma
25
12:11 hras.
 Zuculent
24
15 - MAY
 No Name
40
12:11 hras.
 Conejos
21
15 - MAY
 Mustangs
6
12:11 hras.
 Omeotl
19
15 - MAY
 Chacorca
31
12:10 hras.
 Gotham M
7
15 - MAY
 Kings Fl
25
12:10 hras.
 Predator
18
15 - MAY
 Caricach
6
12:10 hras.
 Batitoch
26
15 - MAY
 Trex Var
33
12:10 hras.
 Kings Fl
30
15 - MAY
 La Famil
0
11:21 hras.
 Indestru
30
15 - MAY
 Falcons
37
11:21 hras.
 Gallos
36
15 - MAY
 Green C
13
11:21 hras.
 Falcons
45
15 - MAY
 Black Ma
45
11:21 hras.
 El Clan
44
15 - MAY
 Gotham V
12
11:20 hras.
 Perranch
20
15 - MAY
 Bama Mix
12
11:20 hras.
 Tunes Sq
13
15 - MAY
 Predator
30
11:20 hras.
 Pitbulls
0
15 - MAY
 Bembocho
51
11:20 hras.
 Kings Fl
25
15 - MAY
 Autentic
33
10:31 hras.
 North Si
32
15 - MAY
 Lobas
38
10:31 hras.
 Toxicity
45
15 - MAY
 Bills Mi
34
10:31 hras.
 Falcons
14
15 - MAY
 Autentic
6
10:31 hras.
 Conejos
20
15 - MAY
 Lobos Pl
12
10:30 hras.
 Golden O
24
15 - MAY
 Bama Fem
45
10:30 hras.
 Gotham F
0
15 - MAY
 Rafikis
27
10:30 hras.
 Rafikis
26
15 - MAY
 Penguins
44
10:30 hras.
 Perranch
0
15 - MAY
 Lonches
19
09:41 hras.
 Tunes Sq
38
15 - MAY
 Rich & F
45
09:41 hras.
 Warriors
6
15 - MAY
 Bills Do
18
09:41 hras.
 Tigres O
38
15 - MAY
 Yesuks
24
09:41 hras.
 Donkeys
44
15 - MAY
 Animania
25
09:40 hras.
 Lobos Pl
0
15 - MAY
 Pingüina
59
09:40 hras.
 Golden O
0
15 - MAY
 Rafikis
8
09:40 hras.
 Cuervos
24
15 - MAY
 Bluffers
12
09:40 hras.
 Raiders
30
15 - MAY
 Hooligan
38
08:51 hras.
 Cuba Lib
7
15 - MAY
 X-dogs M
46
08:51 hras.
 Showtime
20
15 - MAY
 Sticky F
31
08:51 hras.
 Tigres O
32
15 - MAY
 Arya
21
08:51 hras.
 Donkeys
12
15 - MAY
 Lobos Pl
25
08:50 hras.
 Golden O
19
15 - MAY
 The Bron
43
08:50 hras.
 Monjes V
24
15 - MAY
 Pajaros
0
08:50 hras.
 Pinguino
30
15 - MAY
 Rafikis
30
08:50 hras.
 Ducks V
60
15 - MAY
 Pitbulls
33
08:01 hras.
 Irresist
27
15 - MAY
 Tigers M
59
08:01 hras.
 X-dogs
18
15 - MAY
 Raiders
33
08:01 hras.
 Cuba Lib
37
15 - MAY
 Huskies
24
08:01 hras.
 Geckos V
25
15 - MAY
 Dragones
12
08:00 hras.
 Gallos V
36
15 - MAY
 Rebels R
32
08:00 hras.
 Cuervos
37
15 - MAY
 Golden O
30
08:00 hras.
 Shells
0
15 - MAY
 49ers
40
07:01 hras.
 Destroye
18
15 - MAY
 Vikingos
44
07:01 hras.
 Troopers
38
15 - MAY
 Rafikis
7
07:01 hras.
 Odiame M
39
15 - MAY
 Chatitos
38
07:01 hras.
 Tigres O
39
15 - MAY
 Fockers
50
07:00 hras.
 Gallos M
0
15 - MAY
 War Pigs
30
07:00 hras.
 Bengalie
0
15 - MAY
 Cacama F
12
07:00 hras.
 Taminis
31
16 - MAY
 War Pigs
31
23:00 hras.
 Phantoms
36
16 - MAY
 Wolverin
47
23:00 hras.
 Astros V
19
16 - MAY
 Sanz Var
36
23:00 hras.
 L J Va
52
16 - MAY
 Desconoc
32
23:00 hras.
 Ducks Mi
18
16 - MAY
 Ducks V
37
22:00 hras.
 Indestru
32
16 - MAY
 Papis B
44
22:00 hras.
 Wolverin
39
16 - MAY
 Black Ma
39
22:00 hras.
 Huskies
46
16 - MAY
 Guardias
45
22:00 hras.
 Rameros
6
17 - MAY
 Cuba Lib
52
23:00 hras.
 Helldogs
33
17 - MAY
 Apaches
30
23:00 hras.
 La Famil
0
17 - MAY
 Titanes
7
23:00 hras.
 Blacks
52
17 - MAY
 Razorbac
12
23:00 hras.
 Layons M
37
17 - MAY
 Consolac
20
22:00 hras.
 Bucs
60
17 - MAY
 Cuba Lib
52
22:00 hras.
 Apaches
13
17 - MAY
 Layons
67
22:00 hras.
 Titanes
0
17 - MAY
 Bulldogs
46
22:00 hras.
 Quetzale
51
18 - MAY
 Alegres
66
23:01 hras.
 Wolverin
18
18 - MAY
 Fozzies
33
23:01 hras.
 Aronou
38
18 - MAY
 Emcc Mix
14
23:01 hras.
 Steelers
34
18 - MAY
 Reyes De
41
23:00 hras.
 Lonches
40
18 - MAY
 Cuervos
33
23:00 hras.
 Berserke
53
18 - MAY
 Lycans
36
23:00 hras.
 Showtime
31
18 - MAY
 Gallos V
28
23:00 hras.
 Bad Monk
27
18 - MAY
 Emcc Fem
0
22:01 hras.
 Steelers
63
18 - MAY
 Oregon M
0
22:01 hras.
 Sooners
30
18 - MAY
 Caricach
6
22:01 hras.
 Concord
19
18 - MAY
 Mean Mac
21
22:01 hras.
 Seminole
52
18 - MAY
 Leones V
33
22:00 hras.
 Air Forc
25
18 - MAY
 Old Scho
24
22:00 hras.
 Taurus M
0
18 - MAY
 Showtime
30
22:00 hras.
 Jack Dan
0
18 - MAY
 War Hawk
30
22:00 hras.
 Tft Cr
13
18 - MAY
 Oregon F
0
21:10 hras.
 Tigres O
30
18 - MAY
 Emcc Var
30
21:00 hras.
 Oregon V
0
19 - MAY
 Steelers
63
23:05 hras.
 Owls Var
24
19 - MAY
 Wolverin
78
23:05 hras.
 Troopers
12
19 - MAY
 Wolverin
45
23:05 hras.
 Amazonas
26
19 - MAY
 Intoucha
53
23:05 hras.
 Ajolotes
6
19 - MAY
 Bengals
38
23:00 hras.
 Guachos
41
19 - MAY
 Sioux Va
33
23:00 hras.
 Gorilas
42
19 - MAY
 Sanz Cr
38
23:00 hras.
 Jauria C
51
19 - MAY
 Leones Q
62
22:05 hras.
 Coño Bon
27
19 - MAY
 Bembocho
30
22:05 hras.
 Sanz Mix
12
19 - MAY
 Aztlan F
19
22:05 hras.
 Tcu Noct
39
19 - MAY
 Owls Mix
45
22:05 hras.
 Blackpan
20
19 - MAY
 Sioux F
0
22:00 hras.
 Blacks N
31
19 - MAY
 Mythosau
13
22:00 hras.
 Savage P
33
19 - MAY
 Bravos V
50
22:00 hras.
 Aztlan V
24
19 - MAY
 Mortal K
25
22:00 hras.
 Sioux Va
20
20 - MAY
 Lonches
45
23:00 hras.
 Bulldogs
52
20 - MAY
 Tigres O
0
23:00 hras.
 Sin Nomb
30
20 - MAY
 Mortal K
49
23:00 hras.
 Ajolotes
27
20 - MAY
 Cobayas
21
23:00 hras.
 Jauria M
17
20 - MAY
 Showtime
21
22:00 hras.
 Dream Te
58
20 - MAY
 Killers
6
22:00 hras.
 Green Ch
42
20 - MAY
 Ajolotes
13
22:00 hras.
 Rockets
18
20 - MAY
 Clemson
24
22:00 hras.
 Legends
25
22 - MAY
 Volatile
53
13:50 hras.
 Sindicat
60
22 - MAY
 Santinos
30
13:02 hras.
 Sharks F
0
22 - MAY
 Volatile
38
13:02 hras.
 Chacorca
32
22 - MAY
 Sharks V
0
13:02 hras.
 Pajaros
30
22 - MAY
 Black Ma
25
13:02 hras.
 Taquitos
33
22 - MAY
 Baby Tun
25
13:01 hras.
 Rafikis
20
22 - MAY
 Bama Fem
19
13:01 hras.
 Green Ch
13
22 - MAY
 The Bron
6
13:01 hras.
 Indestru
32
22 - MAY
 Black Ma
30
13:00 hras.
 Espera R
0
22 - MAY
 Toxicity
30
13:00 hras.
 Espera R
0
22 - MAY
 Ducks V
33
12:12 hras.
 Taquitos
38
22 - MAY
 Green Ch
32
12:12 hras.
 Zuculent
18
22 - MAY
 Acidos
30
12:12 hras.
 Sharks M
0
22 - MAY
 Legends
0
12:12 hras.
 Pitbulls
30
22 - MAY
 Indestru
32
12:11 hras.
 Wonder F
31
22 - MAY
 Cuervos
12
12:11 hras.
 Bama Mix
20
22 - MAY
 Santinos
40
12:11 hras.
 Pandas V
44
22 - MAY
 Chacorca
13
12:11 hras.
 Aguiluch
12
22 - MAY
 Panteras
12
12:10 hras.
 Maquina
18
22 - MAY
 Rafikis
0
12:10 hras.
 Golden O
19
22 - MAY
 Tunes Sq
32
11:22 hras.
 Bama Var
36
22 - MAY
 Yesuks
63
11:22 hras.
 Texas Do
0
22 - MAY
 Troopers
19
11:22 hras.
 Green Ch
39
22 - MAY
 Wonder F
38
11:21 hras.
 Raiders
31
22 - MAY
 Conejos
41
11:21 hras.
 Pitbulls
53
22 - MAY
 Lobas
6
11:21 hras.
 Old Nort
58
22 - MAY
 Geckos V
49
11:20 hras.
 Warriors
12
22 - MAY
 El Clan
31
11:20 hras.
 Rafikis
25
22 - MAY
 Gotham M
7
11:20 hras.
 All Blac
6
22 - MAY
 Mustangs
45
11:20 hras.
 Golden O
0
22 - MAY
 Mortal K
25
10:32 hras.
 Mustangs
20
22 - MAY
 Green C
19
10:32 hras.
 Cuervos
18
22 - MAY
 Cacama F
32
10:32 hras.
 Bembocho
31
22 - MAY
 Chacorca
24
10:32 hras.
 Hooligan
33
22 - MAY
 Conejos
19
10:31 hras.
 Fenix Ta
20
22 - MAY
 Aguiluch
44
10:31 hras.
 Pitbulls
39
22 - MAY
 Pandas G
6
10:31 hras.
 X-dogs F
18
22 - MAY
 Pitbulls
31
10:31 hras.
 Gallos
24
22 - MAY
 Rafikis
19
10:30 hras.
 Gotham F
7
22 - MAY
 Rafikis
39
10:30 hras.
 Gotham V
6
22 - MAY
 Perranch
12
10:30 hras.
 Fockers
38
22 - MAY
 Caricach
12
10:30 hras.
 Golden O
26
22 - MAY
 Raiders
39
09:42 hras.
 Tigres O
47
22 - MAY
 Lonches
39
09:42 hras.
 Nanooks
38
22 - MAY
 Showtime
25
09:42 hras.
 Sooners
18
22 - MAY
 Green Ch
39
09:42 hras.
 Tunes Sq
33
22 - MAY
 Pinguino
45
09:41 hras.
 Trex Var
13
22 - MAY
 Rich & F
51
09:41 hras.
 No Name
25
22 - MAY
 Falcons
18
09:41 hras.
 Huskies
24
22 - MAY
 Rafikis
25
09:40 hras.
 Chatitos
32
22 - MAY
 Perranch
26
09:40 hras.
 Donkeys
42
22 - MAY
 Batitoch
56
09:40 hras.
 Bamas Da
12
22 - MAY
 Bills Mi
38
09:40 hras.
 Autentic
32
22 - MAY
 X-dogs M
32
08:52 hras.
 Tigres O
13
22 - MAY
 Pandab
28
08:52 hras.
 Ohana Ne
40
22 - MAY
 Marinela
0
08:52 hras.
 Show Jr
30
22 - MAY
 Sooners
18
08:52 hras.
 Quetzale
38
22 - MAY
 Gallos V
6
08:51 hras.
 49ers
51
22 - MAY
 Pandas M
26
08:51 hras.
 Shells
13
22 - MAY
 Pingüina
13
08:51 hras.
 Falcons
26
22 - MAY
 Arya
45
08:51 hras.
 Aguiluch
6
22 - MAY
 Cuba Lib
20
08:50 hras.
 Olimpico
6
22 - MAY
 Lobos Pl
21
08:50 hras.
 Batitoch
19
22 - MAY
 Pitbulls
26
08:50 hras.
 Odiame M
28
22 - MAY
 Rafikis
19
08:50 hras.
 Bills Do
18
22 - MAY
 Sticky F
20
08:02 hras.
 X-dogs
39
22 - MAY
 Destroye
37
08:02 hras.
 Dragones
12
22 - MAY
 Tigers M
32
08:02 hras.
 North Si
44
22 - MAY
 Animania
49
08:02 hras.
 Bluffers
12
22 - MAY
 Penguins
39
08:01 hras.
 Falcons
14
22 - MAY
 Pandas W
8
08:01 hras.
 Aguiluch
32
22 - MAY
 Omeotl
30
08:01 hras.
 Gallos M
0
22 - MAY
 Irresist
18
08:01 hras.
 Tigres O
32
22 - MAY
 Autentic
47
08:00 hras.
 Cuba Lib
12
22 - MAY
 Lobos Pl
18
08:00 hras.
 Rebels R
37
22 - MAY
 Lobos Pl
26
08:00 hras.
 Bengalie
44
22 - MAY
 Rafikis
32
08:00 hras.
 Donkeys
30
22 - MAY
 Golden O
53
07:02 hras.
 Vikingos
12
22 - MAY
 War Pigs
33
07:00 hras.
 Pandas B
19
22 - MAY
 Pactli
44
07:00 hras.
 Taminis
26
23 - MAY
 Ducks Mi
39
23:00 hras.
 Swaggers
13
23 - MAY
 Desconoc
20
23:00 hras.
 Layons M
19
23 - MAY
 Wolverin
30
23:00 hras.
 Helldogs
0
23 - MAY
 Navy
50
23:00 hras.
 4real Mi
6
23 - MAY
 4real Mi
6
22:00 hras.
 Clemson
57
23 - MAY
 Wolverin
51
22:00 hras.
 Troopers
34
23 - MAY
 Layons
31
22:00 hras.
 Wolverin
32
23 - MAY
 Ducks V
25
22:00 hras.
 L J Va
27
24 - MAY
 Lobos F
30
23:00 hras.
 Tcu Noct
6
24 - MAY
 Sanz Var
43
23:00 hras.
 Rameros
41
24 - MAY
 Cuba Lib
40
23:00 hras.
 Lonches
37
24 - MAY
 Mayas No
26
23:00 hras.
 Steelers
33
24 - MAY
 Bulldogs
32
22:00 hras.
 Air Forc
36
24 - MAY
 Jauria C
42
22:00 hras.
 Phantoms
36
24 - MAY
 Sanz Mix
32
22:00 hras.
 Cuba Lib
20
24 - MAY
 Bucs
39
22:00 hras.
 Quetzale
41
25 - MAY
 Oregon F
0
23:01 hras.
 Steelers
30
25 - MAY
 Alegres
54
23:01 hras.
 Gallos V
63
25 - MAY
 Wolverin
34
23:01 hras.
 Bengals
37
25 - MAY
 Emcc Mix
30
23:01 hras.
 Fabrica
13
25 - MAY
 Lycans
38
23:00 hras.
 Guardias
39
25 - MAY
 Papis B
25
23:00 hras.
 Sanz Cr
26
25 - MAY
 Apaches
6
23:00 hras.
 Reyes De
77
25 - MAY
 Tft Cr
37
23:00 hras.
 Beer Mac
13
25 - MAY
 Steelers
50
22:01 hras.
 Concord
16
25 - MAY
 Sooners
34
22:01 hras.
 Emcc Fem
12
25 - MAY
 Fozzies
34
22:01 hras.
 Bad Monk
38
25 - MAY
 Caricach
18
22:01 hras.
 Mean Mac
20
25 - MAY
 Taurus M
19
22:00 hras.
 Apaches
25
25 - MAY
 Astros V
30
22:00 hras.
 Huskies
46
25 - MAY
 Blacks
46
22:00 hras.
 Bravos V
51
25 - MAY
 Indestru
39
22:00 hras.
 Mortal K
37
25 - MAY
 Sooners
27
21:10 hras.
 Mustangs
40
25 - MAY
 Aronou
0
21:10 hras.
 Emcc Var
30
26 - MAY
 Longhorn
30
23:05 hras.
 Consolac
0
26 - MAY
 Gorilas
46
23:05 hras.
 Cuervos
12
26 - MAY
 Bengals
61
23:05 hras.
 Sin Nomb
20
26 - MAY
 Savage P
47
23:00 hras.
 Ajolotes
26
26 - MAY
 Wolverin
62
23:00 hras.
 Aztlan V
25
26 - MAY
 Titanes
6
23:00 hras.
 Ajolotes
26
26 - MAY
 Tigres O
51
23:00 hras.
 War Hawk
25
26 - MAY
 Showtime
37
22:05 hras.
 Sioux F
18
26 - MAY
 Sioux Va
39
22:05 hras.
 Pandas N
18
26 - MAY
 Wolverin
43
22:05 hras.
 Blacks N
38
26 - MAY
 Leones Q
39
22:05 hras.
 Longhorn
40
26 - MAY
 Mythosau
13
22:00 hras.
 Black Ma
21
26 - MAY
 Titanes
24
22:00 hras.
 Berserke
46
26 - MAY
 Amazonas
49
22:00 hras.
 Ajolotes
7
26 - MAY
 Aztlan F
6
22:00 hras.
 Intoucha
44
27 - MAY
 Owls Mix
32
23:05 hras.
 Bembocho
51
27 - MAY
 Marines
39
23:05 hras.
 Rockets
31
27 - MAY
 Razorbac
6
23:00 hras.
 Showtime
19
27 - MAY
 Beermach
22
23:00 hras.
 Fuck Boy
31
27 - MAY
 Old Scho
48
22:05 hras.
 Killers
6
27 - MAY
 Bulldogs
50
22:05 hras.
 War Pigs
21
27 - MAY
 La Famil
45
22:05 hras.
 Guachos
21
27 - MAY
 Showtime
58
22:00 hras.
 Blasters
54
27 - MAY
 Jauria M
24
22:00 hras.
 Legends
44

atf

Que con ayuda de la evolución tecnológica los jugadores auténticos elevaran su experiencia de jugar en el Auténtico Tocho Flag.

ATF Scores

En la cual podrás consultar tus fechas de encuentros, estadísticas individuales y por equipo, rosters así como notificaciones de los resultados, jugadores de la semana, podrás estar al corriente de tus pagos y podrás reclutar jugadores para tu equipo.

LA EVOLUCIÓN NUNCA TERMINA EN AUTÉNTICA TOCHO FLAG. ¡Te mantendremos informado con notificaciones en tu celular, correos eletrónicos sobre todo lo que pasa en la liga, resultados importantes, selección auténtica, leyenda auténtica, horarios y nuevas sedes, promociones y beneficios como socios auténticos para hacer que tu experiencia siempre sea autentica!.