15 - MAY
 Rafikis
31
14:30 hras.
 Green Ch
6
15 - MAY
 Santinos
30
14:30 hras.
 Draco F
6
15 - MAY
 Rafikis
18
14:30 hras.
 Santinos
33
15 - MAY
 Maquina
30
13:51 hras.
 Green Ch
13
15 - MAY
 Nanooks
30
13:51 hras.
 Ohana Ne
0
15 - MAY
 Volatile
0
13:51 hras.
 Taquitos
30
15 - MAY
 Olimpico
0
13:50 hras.
 Nanooks
30
15 - MAY
 Rafikis
6
13:01 hras.
 Mustangs
14
15 - MAY
 Ohana Ne
30
13:01 hras.
 Fenix Ta
0
15 - MAY
 Show Jr
22
13:01 hras.
 Green Ch
26
15 - MAY
 Mortal K
31
13:01 hras.
 All Blac
0
15 - MAY
 Chacorca
26
13:00 hras.
 Olimpico
6
15 - MAY
 Predator
38
13:00 hras.
 Panteras
33
15 - MAY
 Bama Var
30
13:00 hras.
 Pandab
56
15 - MAY
 Batitoch
54
13:00 hras.
 Texas Do
0
15 - MAY
 Indestru
25
12:11 hras.
 Green Ch
6
15 - MAY
 Black Ma
25
12:11 hras.
 Zuculent
24
15 - MAY
 No Name
40
12:11 hras.
 Conejos
21
15 - MAY
 Mustangs
6
12:11 hras.
 Omeotl
19
15 - MAY
 Chacorca
31
12:10 hras.
 Gotham M
7
15 - MAY
 Kings Fl
25
12:10 hras.
 Predator
18
15 - MAY
 Caricach
6
12:10 hras.
 Batitoch
26
15 - MAY
 Trex Var
33
12:10 hras.
 Kings Fl
30
15 - MAY
 La Famil
0
11:21 hras.
 Indestru
30
15 - MAY
 Falcons
37
11:21 hras.
 Gallos
36
15 - MAY
 Green C
13
11:21 hras.
 Falcons
45
15 - MAY
 Black Ma
45
11:21 hras.
 El Clan
44
15 - MAY
 Gotham V
12
11:20 hras.
 Perranch
20
15 - MAY
 Bama Mix
12
11:20 hras.
 Tunes Sq
13
15 - MAY
 Predator
30
11:20 hras.
 Pitbulls
0
15 - MAY
 Bembocho
51
11:20 hras.
 Kings Fl
25
15 - MAY
 Autentic
33
10:31 hras.
 North Si
32
15 - MAY
 Lobas
38
10:31 hras.
 Toxicity
45
15 - MAY
 Bills Mi
34
10:31 hras.
 Falcons
14
15 - MAY
 Autentic
6
10:31 hras.
 Conejos
20
15 - MAY
 Lobos Pl
12
10:30 hras.
 Golden O
24
15 - MAY
 Bama Fem
45
10:30 hras.
 Gotham F
0
15 - MAY
 Rafikis
27
10:30 hras.
 Rafikis
26
15 - MAY
 Penguins
44
10:30 hras.
 Perranch
0
15 - MAY
 Lonches
19
09:41 hras.
 Tunes Sq
38
15 - MAY
 Rich & F
45
09:41 hras.
 Warriors
6
15 - MAY
 Bills Do
18
09:41 hras.
 Tigres O
38
15 - MAY
 Yesuks
24
09:41 hras.
 Donkeys
44
15 - MAY
 Animania
25
09:40 hras.
 Lobos Pl
0
15 - MAY
 Pingüina
59
09:40 hras.
 Golden O
0
15 - MAY
 Rafikis
8
09:40 hras.
 Cuervos
24
15 - MAY
 Bluffers
12
09:40 hras.
 Raiders
30
15 - MAY
 Hooligan
38
08:51 hras.
 Cuba Lib
7
15 - MAY
 X-dogs M
46
08:51 hras.
 Showtime
20
15 - MAY
 Sticky F
31
08:51 hras.
 Tigres O
32
15 - MAY
 Arya
21
08:51 hras.
 Donkeys
12
15 - MAY
 Lobos Pl
25
08:50 hras.
 Golden O
19
15 - MAY
 The Bron
43
08:50 hras.
 Monjes V
24
15 - MAY
 Pajaros
0
08:50 hras.
 Pinguino
30
15 - MAY
 Rafikis
30
08:50 hras.
 Ducks V
60
15 - MAY
 Pitbulls
33
08:01 hras.
 Irresist
27
15 - MAY
 Tigers M
59
08:01 hras.
 X-dogs
18
15 - MAY
 Raiders
33
08:01 hras.
 Cuba Lib
37
15 - MAY
 Huskies
24
08:01 hras.
 Geckos V
25
15 - MAY
 Dragones
12
08:00 hras.
 Gallos V
36
15 - MAY
 Rebels R
32
08:00 hras.
 Cuervos
37
15 - MAY
 Golden O
30
08:00 hras.
 Shells
0
15 - MAY
 49ers
40
07:01 hras.
 Destroye
18
15 - MAY
 Vikingos
44
07:01 hras.
 Troopers
38
15 - MAY
 Rafikis
7
07:01 hras.
 Odiame M
39
15 - MAY
 Chatitos
38
07:01 hras.
 Tigres O
39
15 - MAY
 Fockers
50
07:00 hras.
 Gallos M
0
15 - MAY
 War Pigs
30
07:00 hras.
 Bengalie
0
15 - MAY
 Cacama F
12
07:00 hras.
 Taminis
31
16 - MAY
 War Pigs
31
23:00 hras.
 Phantoms
36
16 - MAY
 Wolverin
47
23:00 hras.
 Astros V
19
16 - MAY
 Sanz Var
36
23:00 hras.
 L J Va
52
16 - MAY
 Desconoc
32
23:00 hras.
 Ducks Mi
18
16 - MAY
 Ducks V
37
22:00 hras.
 Indestru
32
16 - MAY
 Papis B
44
22:00 hras.
 Wolverin
39
16 - MAY
 Black Ma
39
22:00 hras.
 Huskies
46
16 - MAY
 Guardias
45
22:00 hras.
 Rameros
6
17 - MAY
 Cuba Lib
52
23:00 hras.
 Helldogs
33
17 - MAY
 Apaches
30
23:00 hras.
 La Famil
0
17 - MAY
 Titanes
7
23:00 hras.
 Blacks
52
17 - MAY
 Razorbac
12
23:00 hras.
 Layons M
37
17 - MAY
 Consolac
20
22:00 hras.
 Bucs
60
17 - MAY
 Cuba Lib
52
22:00 hras.
 Apaches
13
17 - MAY
 Layons
67
22:00 hras.
 Titanes
0
17 - MAY
 Bulldogs
46
22:00 hras.
 Quetzale
51
18 - MAY
 Alegres
66
23:01 hras.
 Wolverin
18
18 - MAY
 Fozzies
33
23:01 hras.
 Aronou
38
18 - MAY
 Emcc Mix
14
23:01 hras.
 Steelers
34
18 - MAY
 Reyes De
41
23:00 hras.
 Lonches
40
18 - MAY
 Cuervos
33
23:00 hras.
 Berserke
53
18 - MAY
 Lycans
36
23:00 hras.
 Showtime
31
18 - MAY
 Gallos V
28
23:00 hras.
 Bad Monk
27
18 - MAY
 Emcc Fem
0
22:01 hras.
 Steelers
63
18 - MAY
 Oregon M
0
22:01 hras.
 Sooners
30
18 - MAY
 Caricach
6
22:01 hras.
 Concord
19
18 - MAY
 Mean Mac
21
22:01 hras.
 Seminole
52
18 - MAY
 Leones V
33
22:00 hras.
 Air Forc
25
18 - MAY
 Old Scho
24
22:00 hras.
 Taurus M
0
18 - MAY
 Showtime
30
22:00 hras.
 Jack Dan
0
18 - MAY
 War Hawk
30
22:00 hras.
 Tft Cr
13
18 - MAY
 Oregon F
0
21:10 hras.
 Tigres O
30
18 - MAY
 Emcc Var
30
21:00 hras.
 Oregon V
0
19 - MAY
 Steelers
63
23:05 hras.
 Owls Var
24
19 - MAY
 Wolverin
78
23:05 hras.
 Troopers
12
19 - MAY
 Wolverin
45
23:05 hras.
 Amazonas
26
19 - MAY
 Intoucha
53
23:05 hras.
 Ajolotes
6
19 - MAY
 Bengals
38
23:00 hras.
 Guachos
41
19 - MAY
 Sioux Va
33
23:00 hras.
 Gorilas
42
19 - MAY
 Sanz Cr
38
23:00 hras.
 Jauria C
51
19 - MAY
 Leones Q
62
22:05 hras.
 Coño Bon
27
19 - MAY
 Bembocho
30
22:05 hras.
 Sanz Mix
12
19 - MAY
 Aztlan F
19
22:05 hras.
 Tcu Noct
39
19 - MAY
 Owls Mix
45
22:05 hras.
 Blackpan
20
19 - MAY
 Sioux F
0
22:00 hras.
 Blacks N
31
19 - MAY
 Mythosau
13
22:00 hras.
 Savage P
33
19 - MAY
 Bravos V
50
22:00 hras.
 Aztlan V
24
19 - MAY
 Mortal K
25
22:00 hras.
 Sioux Va
20
20 - MAY
 Lonches
45
23:00 hras.
 Bulldogs
52
20 - MAY
 Tigres O
0
23:00 hras.
 Sin Nomb
30
20 - MAY
 Mortal K
49
23:00 hras.
 Ajolotes
27
20 - MAY
 Cobayas
21
23:00 hras.
 Jauria M
17
20 - MAY
 Showtime
21
22:00 hras.
 Dream Te
58
20 - MAY
 Killers
6
22:00 hras.
 Green Ch
42
20 - MAY
 Ajolotes
13
22:00 hras.
 Rockets
18
20 - MAY
 Clemson
24
22:00 hras.
 Legends
25
22 - MAY
 Volatile
53
13:50 hras.
 Sindicat
60
22 - MAY
 Santinos
30
13:02 hras.
 Sharks F
0
22 - MAY
 Volatile
38
13:02 hras.
 Chacorca
32
22 - MAY
 Sharks V
0
13:02 hras.
 Pajaros
30
22 - MAY
 Black Ma
25
13:02 hras.
 Taquitos
33
22 - MAY
 Baby Tun
25
13:01 hras.
 Rafikis
20
22 - MAY
 Bama Fem
19
13:01 hras.
 Green Ch
13
22 - MAY
 The Bron
6
13:01 hras.
 Indestru
32
22 - MAY
 Black Ma
30
13:00 hras.
 Espera R
0
22 - MAY
 Toxicity
30
13:00 hras.
 Espera R
0
22 - MAY
 Ducks V
33
12:12 hras.
 Taquitos
38
22 - MAY
 Green Ch
32
12:12 hras.
 Zuculent
18
22 - MAY
 Acidos
30
12:12 hras.
 Sharks M
0
22 - MAY
 Legends
0
12:12 hras.
 Pitbulls
30
22 - MAY
 Indestru
32
12:11 hras.
 Wonder F
31
22 - MAY
 Cuervos
12
12:11 hras.
 Bama Mix
20
22 - MAY
 Santinos
40
12:11 hras.
 Pandas V
44
22 - MAY
 Chacorca
13
12:11 hras.
 Aguiluch
12
22 - MAY
 Panteras
12
12:10 hras.
 Maquina
18
22 - MAY
 Rafikis
0
12:10 hras.
 Golden O
19
22 - MAY
 Tunes Sq
32
11:22 hras.
 Bama Var
36
22 - MAY
 Yesuks
63
11:22 hras.
 Texas Do
0
22 - MAY
 Troopers
19
11:22 hras.
 Green Ch
39
22 - MAY
 Wonder F
38
11:21 hras.
 Raiders
31
22 - MAY
 Conejos
41
11:21 hras.
 Pitbulls
53
22 - MAY
 Lobas
6
11:21 hras.
 Old Nort
58
22 - MAY
 Geckos V
49
11:20 hras.
 Warriors
12
22 - MAY
 El Clan
31
11:20 hras.
 Rafikis
25
22 - MAY
 Gotham M
7
11:20 hras.
 All Blac
6
22 - MAY
 Mustangs
45
11:20 hras.
 Golden O
0
22 - MAY
 Mortal K
25
10:32 hras.
 Mustangs
20
22 - MAY
 Green C
19
10:32 hras.
 Cuervos
18
22 - MAY
 Cacama F
32
10:32 hras.
 Bembocho
31
22 - MAY
 Chacorca
24
10:32 hras.
 Hooligan
33
22 - MAY
 Conejos
19
10:31 hras.
 Fenix Ta
20
22 - MAY
 Aguiluch
44
10:31 hras.
 Pitbulls
39
22 - MAY
 Pandas G
6
10:31 hras.
 X-dogs F
18
22 - MAY
 Pitbulls
31
10:31 hras.
 Gallos
24
22 - MAY
 Rafikis
19
10:30 hras.
 Gotham F
7
22 - MAY
 Rafikis
39
10:30 hras.
 Gotham V
6
22 - MAY
 Perranch
12
10:30 hras.
 Fockers
38
22 - MAY
 Caricach
12
10:30 hras.
 Golden O
26
22 - MAY
 Raiders
39
09:42 hras.
 Tigres O
47
22 - MAY
 Lonches
39
09:42 hras.
 Nanooks
38
22 - MAY
 Showtime
25
09:42 hras.
 Sooners
18
22 - MAY
 Green Ch
39
09:42 hras.
 Tunes Sq
33
22 - MAY
 Pinguino
45
09:41 hras.
 Trex Var
13
22 - MAY
 Rich & F
51
09:41 hras.
 No Name
25
22 - MAY
 Falcons
18
09:41 hras.
 Huskies
24
22 - MAY
 Rafikis
25
09:40 hras.
 Chatitos
32
22 - MAY
 Perranch
26
09:40 hras.
 Donkeys
42
22 - MAY
 Batitoch
56
09:40 hras.
 Bamas Da
12
22 - MAY
 Bills Mi
38
09:40 hras.
 Autentic
32
22 - MAY
 X-dogs M
32
08:52 hras.
 Tigres O
13
22 - MAY
 Pandab
28
08:52 hras.
 Ohana Ne
40
22 - MAY
 Marinela
0
08:52 hras.
 Show Jr
30
22 - MAY
 Sooners
18
08:52 hras.
 Quetzale
38
22 - MAY
 Gallos V
6
08:51 hras.
 49ers
51
22 - MAY
 Pandas M
26
08:51 hras.
 Shells
13
22 - MAY
 Pingüina
13
08:51 hras.
 Falcons
26
22 - MAY
 Arya
45
08:51 hras.
 Aguiluch
6
22 - MAY
 Cuba Lib
20
08:50 hras.
 Olimpico
6
22 - MAY
 Lobos Pl
21
08:50 hras.
 Batitoch
19
22 - MAY
 Pitbulls
26
08:50 hras.
 Odiame M
28
22 - MAY
 Rafikis
19
08:50 hras.
 Bills Do
18
22 - MAY
 Sticky F
20
08:02 hras.
 X-dogs
39
22 - MAY
 Destroye
37
08:02 hras.
 Dragones
12
22 - MAY
 Tigers M
32
08:02 hras.
 North Si
44
22 - MAY
 Animania
49
08:02 hras.
 Bluffers
12
22 - MAY
 Penguins
39
08:01 hras.
 Falcons
14
22 - MAY
 Pandas W
8
08:01 hras.
 Aguiluch
32
22 - MAY
 Omeotl
30
08:01 hras.
 Gallos M
0
22 - MAY
 Irresist
18
08:01 hras.
 Tigres O
32
22 - MAY
 Autentic
47
08:00 hras.
 Cuba Lib
12
22 - MAY
 Lobos Pl
18
08:00 hras.
 Rebels R
37
22 - MAY
 Lobos Pl
26
08:00 hras.
 Bengalie
44
22 - MAY
 Rafikis
32
08:00 hras.
 Donkeys
30
22 - MAY
 Golden O
53
07:02 hras.
 Vikingos
12
22 - MAY
 War Pigs
33
07:00 hras.
 Pandas B
19
22 - MAY
 Pactli
44
07:00 hras.
 Taminis
26
23 - MAY
 Ducks Mi
39
23:00 hras.
 Swaggers
13
23 - MAY
 Desconoc
20
23:00 hras.
 Layons M
19
23 - MAY
 Wolverin
30
23:00 hras.
 Helldogs
0
23 - MAY
 Navy
50
23:00 hras.
 4real Mi
6
23 - MAY
 4real Mi
6
22:00 hras.
 Clemson
57
23 - MAY
 Wolverin
51
22:00 hras.
 Troopers
34
23 - MAY
 Layons
31
22:00 hras.
 Wolverin
32
23 - MAY
 Ducks V
25
22:00 hras.
 L J Va
27
24 - MAY
 Lobos F
30
23:00 hras.
 Tcu Noct
6
24 - MAY
 Sanz Var
43
23:00 hras.
 Rameros
41
24 - MAY
 Cuba Lib
40
23:00 hras.
 Lonches
37
24 - MAY
 Mayas No
26
23:00 hras.
 Steelers
33
24 - MAY
 Bulldogs
32
22:00 hras.
 Air Forc
36
24 - MAY
 Jauria C
42
22:00 hras.
 Phantoms
36
24 - MAY
 Sanz Mix
32
22:00 hras.
 Cuba Lib
20
24 - MAY
 Bucs
39
22:00 hras.
 Quetzale
41
25 - MAY
 Oregon F
0
23:01 hras.
 Steelers
30
25 - MAY
 Alegres
54
23:01 hras.
 Gallos V
63
25 - MAY
 Wolverin
34
23:01 hras.
 Bengals
37
25 - MAY
 Emcc Mix
30
23:01 hras.
 Fabrica
13
25 - MAY
 Lycans
38
23:00 hras.
 Guardias
39
25 - MAY
 Papis B
25
23:00 hras.
 Sanz Cr
26
25 - MAY
 Apaches
6
23:00 hras.
 Reyes De
77
25 - MAY
 Tft Cr
37
23:00 hras.
 Beer Mac
13
25 - MAY
 Steelers
50
22:01 hras.
 Concord
16
25 - MAY
 Sooners
34
22:01 hras.
 Emcc Fem
12
25 - MAY
 Fozzies
34
22:01 hras.
 Bad Monk
38
25 - MAY
 Caricach
18
22:01 hras.
 Mean Mac
20
25 - MAY
 Taurus M
19
22:00 hras.
 Apaches
25
25 - MAY
 Astros V
30
22:00 hras.
 Huskies
46
25 - MAY
 Blacks
46
22:00 hras.
 Bravos V
51
25 - MAY
 Indestru
39
22:00 hras.
 Mortal K
37
25 - MAY
 Sooners
27
21:10 hras.
 Mustangs
40
25 - MAY
 Aronou
0
21:10 hras.
 Emcc Var
30
26 - MAY
 Longhorn
30
23:05 hras.
 Consolac
0
26 - MAY
 Gorilas
46
23:05 hras.
 Cuervos
12
26 - MAY
 Bengals
61
23:05 hras.
 Sin Nomb
20
26 - MAY
 Savage P
47
23:00 hras.
 Ajolotes
26
26 - MAY
 Wolverin
62
23:00 hras.
 Aztlan V
25
26 - MAY
 Titanes
6
23:00 hras.
 Ajolotes
26
26 - MAY
 Tigres O
51
23:00 hras.
 War Hawk
25
26 - MAY
 Showtime
37
22:05 hras.
 Sioux F
18
26 - MAY
 Sioux Va
39
22:05 hras.
 Pandas N
18
26 - MAY
 Wolverin
43
22:05 hras.
 Blacks N
38
26 - MAY
 Leones Q
39
22:05 hras.
 Longhorn
40
26 - MAY
 Mythosau
13
22:00 hras.
 Black Ma
21
26 - MAY
 Titanes
24
22:00 hras.
 Berserke
46
26 - MAY
 Amazonas
49
22:00 hras.
 Ajolotes
7
26 - MAY
 Aztlan F
6
22:00 hras.
 Intoucha
44
27 - MAY
 Owls Mix
32
23:05 hras.
 Bembocho
51
27 - MAY
 Marines
39
23:05 hras.
 Rockets
31
27 - MAY
 Razorbac
6
23:00 hras.
 Showtime
19
27 - MAY
 Beermach
22
23:00 hras.
 Fuck Boy
31
27 - MAY
 Old Scho
48
22:05 hras.
 Killers
6
27 - MAY
 Bulldogs
50
22:05 hras.
 War Pigs
21
27 - MAY
 La Famil
45
22:05 hras.
 Guachos
21
27 - MAY
 Showtime
58
22:00 hras.
 Blasters
54
27 - MAY
 Jauria M
24
22:00 hras.
 Legends
44


REGLAMENTO OFICIAL MIXTO FLAG AUTENTICA - PARA OFICIALES

GENERALES
KICKOFF
Fecha de la última revisión: Junio del 2017


• Puntualidad 15 minutos antes del inicio de los juegos
• Uniformados con buena presentación. (Casaca en buenas condiciones, tenis negro, gorra negra, short negro y calcetas negras)
DEBEN UTILIZAR
• Pañuelo AMARILLO.
• Reloj con Cronometro, no se puede usar el del celular.
• Pluma
• Cuenta down y marca.

NOTA: Oficial que no se presente uniformado bajo este esquema será sancionado.
PUNTOS A CONSIDERAR
• Actitud de servicio: respuestas inteligentes y amables al cliente.
• Conocimiento de reglamentó al 100%.
• Realizar la ceremonia con capitanes, presentación y revisión de uñas, aretes y flags.
• Los jugadores no pueden usar playeras o jerseys de otro equipo.
• Los jugadores no pueden usar shorts con bolsa, no se permite tapar con cinta las bolsas.
• NINGUN jugador puede participar en dos equipos o más si están en la misma división.
• Dos jugadores de cada equipo, pueden participar en diferentes equipos si y solo si, son de diferente división.
• Si un jugador no está en roster, no podrá participar en el juego.
BONOS
• Se bonificara y recompensará el buen desempeño del oficial conforme a lo establecido en la junta.
• Se hará acreedor al bono aquel oficial con más de 2 felicitaciones de capitanes y/o cero quejas en los juegos de su jornada de cada semana.
BONOS
• Cancelar participación de la jornada con menos de 24 horas de anticipación.
• No portar el uniforme completo con el material necesario para desempeñar sus funciones.